تیتر خبر: كانديداي نهايي جمنا قبل از مواجهه با روحاني بايد از ٤ مانع عبور كند
ایمیل فرستنده: *
ایمیل گیرنده: *
توضیحات: