تیتر خبر: احمدي نژاد مهار نشدني است و اگر دست و پايش را ببندند با چشم و ابرو کارش را انجام مي دهد
ایمیل فرستنده: *
ایمیل گیرنده: *
توضیحات: