احمدي نژاد مهار نشدني است و اگر دست و پايش را ببندند با چشم و ابرو کارش را انجام مي دهد
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک (ایمیل):
متن نظر: *

 نظرات شما 
1
1